Kalastuksenvalvonta

Kalastuksen valvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa

Mäntyharjun osakaskunnan kalastuksenvalvojat tarkastavat, että kalastajalla on tarvittavat pyydysmerkit ja pyydykset on merkitty oikein.  Lisäksi valvotaan, että kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Tarvittaessa tulee todistaa, että kalastukseen oikeuttavat luvat ja maksut on kunnossa.

Katso video kalastuksenvalvonnan toiminnasta